Ane Bysted
 
FOREDRAG

Jeg tager gerne ud og holder foredrag om bl.a. korstogene, klosterliv og middelalderhistorie.

Her er nogle eksempler på foredrag, men kontakt mig gerne for aftale om pris og særlige emner.


Østersøkorstogene og Dannebrogsmyten

Ifølge myterne faldt Dannebrog ned fra himlen og sikrede sejren for de danske korsfarere ved Tallinn i 1219. Men hvorfor var Valdemar 2. og ærkebiskop Anders Sunesen på korstog i Estland? Hvornår opstod myten om Dannebrog, og hvordan blev flaget til det symbol, vi kender i dag?


Korstogene - middelalderens hellige krige

Konfrontationen mellem kristne og muslimer går tilbage til middelalderens korstog, og begrebet bliver undertiden brugt om nutidens konflikter. Men hvad var egentlig et korstog i middelalderen, og er det overhovedet berettiget at bruge ordet i dag?
Foredraget ser på middelalderens korstog og på den samtidige kristne opfattelse af dem. Hvad var deres formål og hvordan begrundede kristne dengang, at man førte religiøs krig mod anderledes troende?


Korsfarernes åndelige løn

Korstogene blev i middelalderen set som et alternativ til at gå i kloster - her kunne man sone sine synder og vinde sig frelsen ved at kæmpe mod troens fjender og samtidig beholde sine våben og position i samfundet. Korsfarerne blev kaldt Kristi stridsmænd, et udtryk der før da havde været forbeholdt munke, og før hvert korstog blev de lovet en åndelig løn af paven i form af aflad.


TIDLIGERE FOREDRAG

"Korstogene til Det Hellige Land" og "De danske korstog i Østersøen", sommerkursus om Helgener og korsfarere - middelalderens helte og skurke, Løgumkloster Refugium 7/7-8/7 2022

"Anders Sunesen's studies in Paris and 'Victorine' elements in his Hexameron", International Workshop on the Order of St Victor and Scandinavia, Odense 3/6 2022


"Korstogene: kampen for Paradis og Det Hellige Land", Davids Samling 22/9 2021

"1219-2019: Dannebrog 800 år. Om Østersøkorstogene og Dannebrogsmyten", Silkeborg Højskoleforening 7/10 2019

"1219-2019: Dannebrog 800 år. Om Østersøkorstogene og Dannebrogsmyten", Museet på Sønderskov 17/9 2019

"Material and Non-material Aspects of Archbishop Anders Sunesen's Crusade Preaching", International Medieval Congress 2019, University of Leeds 3/7 2019

"The Cathedral Chapter of Lund and Archepiscopal Appointments - Canonical Elections under Pressure, 1276-1361", International Medieval Congress 2018, University of Leeds 3/7 2018

"Anders Sunesens korstog - eller: en ærkebiskop, tredive heste og en uendelig mængde korsfarere", Symposiet Land og By i Middelalderen 2017, Sölvesborg 28/10 2017

"The Apostolic Ideal between Conversion and Coersion on the Baltic Frontier: The Wendish Crusade of 1147", Det 29. Nordiske Historikermøde, Aalborg 16/8 2017

"Archbishop Anders Sunesen of Lund (1201-1223): Scholastic Poet, Virtous Reformer, Ardent Crusader", International Medieval Congress 2017, University of Leeds 5/7 2017

Korstogenes historie: "For min sjæls frelses skyld", Folkeuniversitetet i Odense/Dalum kirke 2/2 2017

"'Giv mig 30 heste' - ærkebiskop Anders Sunesens prædiken af det femte (og andre) korstog", Middelaldercirklen ved Aarhus Universitet 15/9 2016

"'Give me 30 horses' - Archbishop Anders Sunesen and the Preaching of the Crusades in the North", Ninth SSCLE Conference, Odense 30/6 2016

"Bernhard af Clairvaux om korstog og 'det sande jubelår'", Middelaldercirklen ved Aarhus Universitet 10/3 2016

"Korstogene i middelalderen", Silkeborg Højskoleforening 11/1 2016

"The Crusade Indulgence: Remission of Sins or of Penances?", Concilium Lateranense IV: Commemorating the Octocentenary of the Fourth Lateran Council of 1215, Rom 24/11 2015

"Munkenes lange vej til Øm", foredrag og ekskursion, Symposiet Land og By i Middelalderen 2015, Skanderborg og Ry 31/10 2015

"'To Execute Vengeance upon the Nations': Psalm 149 and Henry of Livonia's account of the Danish Crusade of 1206", International Medieval Congress 2015, University of Leeds 11/7 2015

"'Gud vil det' - korstog, aflad og korstogsideologi", Folkeuniversitetet i Emdrup 20/5 2015

"'To Execute Vengeance upon the Peoples' - an Attempt to Reconstruct the Crusade Sermons of Archbishop Anders Sunesen", Juleseminar 2014, Aarhus Universitet 9/12 2014

"'Gud vil det' - korstog, aflad og korstogsideologi", Folkeuniversitetet i Aarhus 12/11 2014

"'Herrens gode tilbud' - forklaringer om korstogsafladen fra Bernard af Clairvaux til Jacques de Vitry", Nyborg slot 27/10 2014

"'Cry aloud, spare not': the Use of Biblical Quotations in Papal Crusade Encyclicals - From Eugenius III to Innocent III", International Medieval Congress 2014, University of Leeds 8/7 2014

Ekskursion til Skanderborg, Veng og Øm Kloster med Middelaldercirklen ved Aarhus Universitet, 3/5 2014

"The Creation of a Cult Site for Knud Lavard in Ringsted: Foundation, Reformation or Usurpation?", Ora pro nobis Conference, Københavns Universitet 3/4 2014

"'To Execute Vengeance upon the Peoples' - Anders Sunesen and the Preaching of the Crusades", Lunds Universitet 6/3 2014

"Middelalderens katolske kirke som supermagt", Folkeuniversitetet i Aarhus 5/11 2013

"The Lord's Great Bargain - Explanations of the Effect of Crusade Indulgences in Sermons from Bernard of Clairvaux to Jacques de Vitry", International Medieval Congress 2013, University of Leeds 1/7 2013

"At gå i Kristi fodspor. Korstog og pilgrimsvandring i 1100-tallet", Folkeuniversitetet i Aarhus 20/9 2012

"The Preaching of the Cross in Denmark and Sweden at the Time of the Fifth Crusade", Eighth SSCLE Conference, Cáceres 29/6 2012

"At gå i Kristi fodspor. Korstog og pilgrimsvandring i 1100-tallet", Folkeuniversitetet i Herning 18/4 2012

"Korstog og aflad", Middelaldercirkelen, Aarhus Universitet 14/11 2011

"At gå i Kristi fodspor. Korstog og pilgrimsvandring i 1100-tallet", Folkeuniversitetet i Emdrup 2/11 2011

"Sacerdotium og regnum i middelalderen", Kirkehistorie, Aarhus Universitet 28/2 2011

"Ideen bag korstogene - og de danske korstog i Østersøen", Museumsforeningen, Nykøbing Falster 8/2 2011

"Ringsted i middelalderen", Middelaldercirkelen, Aarhus Universitet 4/10 2010

"Ringsted Kloster i middelalderen", Ringsted sognegård 12/8 2010

"Korsfarere og Kristi stridsmænd - krig og religion i middelalderen", Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet 16/4 2009

"Korstogene - ide og baggrund", Ikast Folkeuniversitet 21/1 2009

"Korstog", Folkeuniversitetet i Århus 22/11 2008

"Gud ville det - korstog, aflad og korstogsideologi", Folkeuniversitetet i Haderslev 12/11 2008

"Ringsted kloster i middelalderen", Symposiet Land og By i Middelalderen 2008, Maribo 25/10 2008

"Korstogene - kristen hellig krig i middelalderen", Vinderup sognegård 21/10 2008

"Fra teologi til teglsten - når middelalderen skal på museum", Middelalderdagen 2008, Syddansk Universitet 14/5 2008

"På sporet af Ringsted Kloster", Sct. Knudsgildet i Ringsted 2/4 2008

"På sporet af Ringsted Kloster", Haraldsted 25/2 2008

"På sporet af Ringsted Kloster", Historiens Hus - Ringsted Museum 25/11 2007

"Cum divina patientia: Evidence of a Second Crusading Bull by Gregory VIII to the Danes?", International Medieval Congress 2007, University of Leeds 9/7 2007

"Korsfarere og Kristi stridsmænd - krig og religion i middelalderen", Langenæskirken, Århus 24/4 2007

"The Ideology of Mission and the Crusade of 1147", Vordingborg 23/10 2006

"The True Year of Jubilee. Bernard of Clairvaux on Crusade and Indulgences", International Medieval Congress 2006, University of Leeds 10/7 2006

"Korsfarerernes åndelige løn", Løgumkloster Højskole 7/7 2006

"Food and Feast in Renaissance Denmark", International Spouses Group, Århus Universitet 10/5 2006

"Korstog og kristen hellig krig i middelalderen", Teologisk Forening, Århus Universitet 2/5 2006

"'To Execute Vengeance upon the Peoples' - crusade against the pagans in theological sources around 1200", Aalborg Universitet 8/3 2006

"Gud ville det - korstog og korstogsteologi", Folkeuniversitetet i Roskilde 24/11 2005

"Crusade Preaching in the North at the Time of the Fifth Crusade", Medieval Symposium: Christianization of the North - Theology and Archeology, Odense 15/11 2005

"'Prisen er lille, belønningen er stor', om korstogsprædikener til og med 5. korstog", Symposiet Land og By i Middelalderen 2005, Bisserup 30/10 2005

"Korstogene og afladstanken", Roskilde Universitetscenter 16/9 2005

"Crusading Ideology and Imitatio Christi in Anders Sunesen, Bernard of Clairvaux, and Innocent III", Colloque: Les élites nordiques et l'Europe occidentale XXIIe-XVe siècle, Institut finlandais de Paris 10/6 2005


"Gud ville det - korstog og korstogsteologi", Folkeuniversitetet i Odense 14/4 2005

"Korsfarere og Kristi stridsmænd", Ældresagen i Århus 15/11 2004

"Crusade Indulgences in Twelfth Century Theology: the Spirit of the Spiritual Privilege", Sixth SSCLE conference, Istanbul 26/8 2004

"Cistercienserne og korstogene", Øm Kloster og Folkeuniversitetet i Ry 3/6 2004

"Korsfarernes åndelige løn", Folkeuniversitetet i Odense 22/4 2004


"Korstogene - middelalderens hellige krige", Amtscenteret for undervisning i Viborg Amt 26/2 2004

"Korsfarernes åndelige løn", Folkeuniversitetet i Ålborg 25/2 2004

"Korsfarernes åndelige løn", Folkeuniversitetet i Århus 1/12 2003

Efterår 2003: Foredragsrække om korstogene på Folkeuniversitetet i Odense

"The Formation of the Theology of the Crusade Indulgences: The Spirit of the Spiritual Privilege, c. 1095-1216", International Medieval Congress 2003, University of Leeds 16/7 2003

"Om forestillingerne om åndelig løn for korstog", Middelalderforum, Århus Universitet 31/5 2002

"Toward a ’Danish’ Crusade Theology: Archbishop Anders Sunesen on Taking the Cross to Follow Christ", 37th International Congress on Medieval Studies, Kalamazoo 3/5 2002

"Det hellige kors og den hellige krig", Skanderborg kirkecenter 12/3 2002

"'Den som vil følge mig til kronen, han skal også følge mig til kampen' - om aflad og åndelig løn for korstog", Symposiet Land og By i Middelalderen 2001, Hallig Hoge 27/10 2001

"The theology of the Baltic Crusades: 'Imitatio Christi' in the Works and Deeds of Archbishop Anders Sunesen", International Medieval Congress 2001, University of Leeds 11/7 2001

"The Crusade in the History of Salvation", Forskerkursus, Det Finske Institut og Det Danske Institut, Rom 12/1 2001

"The Theology of the Crusades", Medieval Workshop, University of Chicago 29/11 2000

"Indulgence, Satisfaction, and the Heart’s Contrition in 12th Century Crusading Theology", International Medieval Congress 2000, University of Leeds 11/7 2000

"Korstog og afladsteologi", Ålborg Universitet 29/3 2000

"Menneskesyn i middelalderen", Seminar for danske historiestuderende, Odense Universitet 17/3 2000

"The idea of crusading. Developments in theology in the times of the Crusades. Fighting for salvation", Renval instituttet, Helsingfors 18/2 2000

"Teologien bag venderkorstogene", Seminar om Venderne og Danmark, Odense Universitet 2/12 1999

"Korstog og afladsteologi", Københavns Universitet 9/11 1999

"Teologien bag korstogene", Tværfag, Århus Universitet 25/10 1999

"Korstog og aflad", Teologisk forening, Århus Universitet 12/10 1999

"Korstogsideologi og korstogsteologi", Seminar, Ålborg Universitet 8/9 1999

"Anders Sunesen som teolog", Foreningen NOM, Århus Universitet 24/2 1999

"Innocent III, Andrew Sunesen, and 'Danish' Theology", International Medieval Congress 1998, University of Leeds 16/7 1998

"Anders Sunesen i ideernes verden. Tanker bag Hexaemeron", Forskerkredsmøde om Anders Sunesen, Odense Universitet 13/3 1997

 
KONTAKT


E-mail

SE OGSÅ

Min profil på
LinkedInSe mit miniforedrag om "Feudalisme i Danmark?" på
danmarkshistorien.dk (varighed 2 minutter og 12 sekunder)


Hør mig fortælle om klostrene langs Gudenåen i podcasten Åsteder
(varighed 22 minutter)