Ane Bysted
 
PUBLIKATIONER

Bøger

The Crusade Indulgence. Spiritual Rewards and the Theology of the Crusades, c. 1095-1216, Leiden 2014 (Brill, ISBN 978-04-28043-4)
www.brill.com/products/book/crusade-indulgence

Jerusalem in the North. Denmark and the Baltic Crusades, 1100-1522, Sammen med Carsten Selch Jensen, Kurt Villads Jensen og John H. Lind, Turnhout 2012 (Brepols Publishers, Outremer 1, ISBN 978-2-503-52325-5)
(
Engelsk oversættelse af Danske korstog. Krig og mission i Østersøen med mindre rettelser og tilføjelse af yderligere notehenvisninger.)
Ringsted Kloster og Skt. Bendts Kirke, Ringsted 2010
Udgivet af Historien Hus, Ringsted Museum og Arkiv
(ISBN 978-87-991455-1-5)

Taani Ristisõjad - sõda ja misjon Läänemere ääres.
(Estisk oversættelse af Danske korstog. Krig og mission i Østersøen) Sammen med John H. Lind, Carsten Selch Jensen og Kurt Villads Jensen, Tallinn 2007 (Argo)

Danske korstog. Krig og mission i Østersøen. Sammen med John H. Lind, Carsten Selch Jensen og Kurt Villads Jensen, København 2004 (Høst & Søn, ISBN 87-14-29712-4)
Anden udgave med mindre tilføjelser 2006 (ISBN 87-638-0393-3)Forskningsartikler

"Fra kirkekampe til begyndende nationalkirke. Lunds domkapitel 1274-1400" i Lunds domkapitels och domkyrkoråds historia, red. Anders Jarlert m.fl., Lund 2021, 1. bind, s. 67-117

"Historia de Profectione Danorum in Hierosolymam: A Journey to the Lost Jerusalem" i The Holy City: Tracing the Jerusalem Code. Christian Cultures in Medieval Scandinavia (ca 1100-1536), red. Kristin B. Aavitsland og Line Bonde, De Gruyter Berlin/Boston 2021, s. 132-139 (bogen kan læses her som open access)

"The Creation of a Cult Site for Knud Lavard in Ringsted: Foundation or Reformation?" i Ora Pro Nobis. Space, Place and the Practice of Saints' Cults in Medieval and Early-Modern Scandinavia and Beyond, red. Nils Holger Petersen, Mia Münster-Swendsen, Thomas Hebøll-Holm og Martin Wangsgaard Jürgensen, PNM Publications from the National Museum. Studies in Archaeology & History vol. 27, København 2019, s. 13-23

"Remission of Sins or of Penances?: The Meaning of Crusade Indulgences before and at the Fourth Lateran Council" i The Fourth Lateran Council and the Crusade Movement. The Impact of the Council of 1215 on Latin Christendom and the East, red. Jessalynn L. Bird og Damian J. Smith, Turnhout 2018 (Brepols Publishers, Outremer 7, ISBN 978-2-503-58088-3), s. 41-57

"The True Year of Jubilee: Bernard of Clairvaux on Crusade and Indulgences" i The Second Crusade. Holy War on the Periphery of Latin Christendom, red. J.T. Roche og J.M. Jensen, Turnhout 2015 (Brepols Publishers, Outremer 2, ISBN 978-2-503-52327-9), s. 35-49

"The Ideology of Mission and the Wendish Crusade of 1147" i Expansion - Integration? Danish-Baltic contacts 1147-1410 AD, Museerne.dk vol. 2, red. Birgitte Fløe Jensen og Dorthe Wille-Jørgensen, Danmarks Borgcenter, Vordingborg 2009, s. 9-14

"Crusading Ideology and Imitatio Christi in Anders Sunesen, Bernard of Clairvaux and Innocent III" i Les élites nordique et l'Europe occidentale (xiie-xve siècle), red. Tuomas M.S. Lehtonen og Élisabeth Mornet, Publications de la Sorbonne, Paris 2007, s. 127-138

"Indulgence, Satisfaction, and the Heart's Contrition in 12th Century Crusading Theology" i Medieval History Writing and Crusading Ideology, red. Tuomas M.S. Lehtonen og Kurt Villads Jensen, Studia Fennica, Finnish Litterature Society, Helsinki 2005, s. 85-93

"Korstogsafladens opståen og teoretiske udvikling" i Den Jyske Historiker nr. 89, Århus 2000, s. 30-47

"Om teologien bag Venderkorstogene" i Venderne og Danmark, red. Carsten Selch Jensen, Kurt Villads Jensen, John Lind, Odense 2000, s. 13-20.
Artiklen kan downloades fra Center for Middelalderstudier ved SDU her.

"Om tankerne bag Anders Sunesens Hexaemeron" i Anders Sunesen. Danmark og Verden i 1200-tallet, med bidrag af Torben K. Nielsen, Thyra Nors og Kurt Villads Jensen, Odense 1998, s. 53-74.
Artiklen kan downloades fra Center for Middelalderstudier ved SDU her.


Småskrifter og kortere artikler

Opslag om Vejen kommune i Trap Danmark 6. udg. bind 16: Kolding, Vejen og Haderslev, 2021

Tekster til udstillingskataloget Det særligt danske? om "Højskolerne" og "Skibelund Krat". Udgivet af Museum Vestsjælland til udstilling i anledning af Genforeningsjubilæet 2020

Leksikonartikler på www.danmarkshistorien.dk om Helgendyrkelse, Klostervæsen, Mad og drikke i middelalderen, Vor Frue Kirke og Kloster, Aarhus Domkirke, skrevet 2011

"På sporet af Ringsteds middelalder" i Årsskrift for Historiens Hus - Ringsted Museum og Arkiv 2007, s. 23-26

Skanderborg Slot o. 1200-1767. Folder udgivet af Skanderborg Museum, 2006

"Skanderborg Slot i renæssancen" i Skanderborg Kirkeblad nr. 17 2006, s. 9

"Martyr med våben i hånd?" på www.konfi-web.dk (ikke længere aktiv)


Anmeldelser

Anmeldelse af The Crusades. A Reader. Second Edition, Readings in Medieval Civilizations and Cultures: VIII, red. S.J. Allen & Emilie Amt. (University of Toronto Press, 2014) i Crusades (2017)

Anmeldelse af The Deeds of Pope Innocent III by an Anonymous Author, Translated with an introduction and notes by James M. Powell. (The Catholic University of America Press, 2004) i Crusades

Anmeldelse af Ett annat 1100-tal. Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark, red. Peter Carelli, Lars Hermanson & Hanne Sanders. (Makadam 2004) på H-Skand Discussion Network

Anmeldelse af Karen Skovgaard-Petersen: A Journey to the Promised Land: Crusading Theology in the Historia de profectione Danorum in Hierosolymam (c. 1200). (Museum Tusculanum Press, 2001) i Crusades 1. årg. nr. 2, 2003

Anmeldelse af John A.F. Thomson: The Western Church in the Middle Ages. (Arnold, 1998) i Nyt fra Historien, forår 1999

Anmeldelse af G.R. Evans: Law and Theology in the Middle Ages. (Routledge, 2002) i Nyt fra Historien


 
KONTAKT


E-mail

SE OGSÅ

Min profil på
LinkedIn